koty bengalskie EN
Jadry Cattery - Bengal Cats

Kotki

Ciri

Śnieżna kotka ur. 29.11.2019 roku - córka Zany i Blacka.
Piękna kotka urodzona w hodowli Misty Manor