koty bengalskie EN
Jadry Cattery - Bengal Cats

Kotki

Emily

Emily spod Znaku Lwa*PL urodzona 9 maja 2022 roku, córka Chili i Waśki, chip 616093901668842
kotka z partnerskiej hodowli Spod Znaku Lwa